Siječanj 26, 2015. Bezvremensko Menadžment EU fondova

Upiši modul

Ova edukacija (Uvod u izradu projekata financiranih iz EU fondova - Modul 1, 2 i 3) se upisuje uz naplatu.
Sve informacije o cijeni, upisu te izdavanju certifikata Sveučilišta u Rijeci možete saznati na:

email : ricount@uniri.hr
telefon : +358 (0) 91 254 66 31

Informacije

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa načinom ispunjavanja prijavne dokumentacije koja je tražene u natječajima za EU fondove te kako izraditi proračun. Nakon odslušanih video lekcija korisniku je na raspolaganju i "Office hours”.

Struktura modula:

Uvod
Lekcija 1 - Prijavni obrasci
Lekcija 2 - Prijavni obrazac A – Opći podaci o projektu i prijavitelju
Lekcija 3 - Prijavni obrazac A – Kratak opis projekta
Lekcija 4 - Prijavni obrazac A – Obrazloženje, de minimis, vidljivost i horizontalne teme
Lekcija 5 - Kategorija i opis projekta
Lekcija 6 - Prijavitelji i partnerstvo
Lekcija 7 – Ostala dokumentacija
Lekcija 8 - Proračun (1)
Lekcija 9 - Proračun (2)
Zaključak

Office hours - Kroz ovaj video korisniku je omogućen logičan osvrt na upravo odslušane lekcije. Povezujući naučene pojmove, izneseni su primjeri iz stvarnih situacija te dani odgovori na najčešća pitanja.

Predznanje

poslušani moduli 1 i 2

Mirna

Mirna Karzen

ŽIVOTOPIS

Mr. sc. Mirna Karzen (Masters of International Affairs, School of International and Public Affairs, Columbia University, New York City) direktorica je konzultantske tvrtke Karzen i Karzen za održivi razvoj i EU fondove i predsjednica regionalne organizacije Laboratorij za društvene inovacije. Ima više od dvadeset godina iskustva na području ekonomskog i društvenog razvoja, EU fondova, strateškog i poslovnog planiranje, razvoja ljudskih resursa i organizacijskog razvoja. Iskusna je predavačica i trenerica koja je pripremila i provela preko 300 radionica i individualne tehničke pomoći za mikro, male i srednje poduzetnike, jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva i druge sudionike. Mentorirala je i obučila brojne studenate/ice, pripravnike i praktikanate u sklopu svoje tvrke odnosno reginalne organizacije, ali i niza drugih visokoškolskih ustanova i visokih učilišta na kojima je predavala (SIPA, Columbia University, CEU Budimpešta, Fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Zadru i Rijeci, VERN', Zagrebačka škola menadžmenta i mnogi drugi). Pripremila je i objavila niz stručnih radova, priručnika i članaka kojima se popularizira struka – regionalni razvoj i EU fondovi, održivi razvoj, poduzetništvo, društvene inovacije i društveno poduzetništvo.

Nakon odslušanog modula korisnik će znati:

-prepoznati i definirati prijavne obrasce A i B
-ispuniti opće podatke o projektu i prijavitelju
-opisati projekt
-objasniti projekt
-definirati pojam de minimis potpore
-razumjeti horizontalne teme
-ispuniti prijavni obrazac A
-ispuniti prijavni obrazac B
-prepoznati i objasniti ostalu dokumentaciju
-razumjeti izradu dobrog proračuna
-definirati pojam “trošak”
-nabrojati i objasniti vrste troškova