Rujan 13, 2015. 5 tjedana Sveučilišni predmeti

Upiši modul

Informacije

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa primjenom koncepcije marketinga u hotelijerstvu, kao temeljnog
segmenta turističkog gospodarstva. Hotelijerstvo kao dio turističkog gospodarstva zadovoljava potrebe gostiju u
uslugama smještaja i drugim uslugama koje oni traže, a koje se pružaju u hotelskim objektima. Službe marketinga kroz
svoje aktivnosti povezuju ponudu hotelskog proizvoda i potražnju, a time utječu na njegovo oblikovanje i plasman.
Realizacija tih aktivnosti ima za cilj maksimalno zadovoljenje gostiju, a što će rezultirati profitabilnim poslovanjem
hotela i napretkom turističke destinacije u cjelini. Stoga je bit primjene marketinške koncepcije u hotelijerstvu
postizanje zadovoljstva korisnika hotelskog proizvoda

Danko

Danko Žitinić

Ishodi učenja edukativnih video lekcija nadopuna su predmetu Marketing u hotelijerstvu te je kao ishod učenja definirano sljedeća.
Primjenom znanja, vještina i kompetencija kroz Marketing u hotelijerstvu studenti će biti osposobljeni istraživati i
analizirati konkurentsko okruženje u cilju donošenja pravilnih poslovnih odluka. Ishod učenja kolegija omogućit će im
samostalno istraživanje, izradu marketinških planova i planova promocije te promtno reagirati na novonastalu
situaciju na tržištu.

U pripremi