Siječanj 26, 2015. bezvremensko Menadžment EU fondova

Upiši modul

Ova edukacija (Uvod u izradu projekata financiranih iz EU fondova - Modul 1, 2 i 3) se upisuje uz naplatu.
Sve informacije o cijeni, upisu te izdavanju certifikata Sveučilišta u Rijeci možete saznati na:

email : ricount@uniri.hr
telefon : +358 (0) 91 254 66 31

Informacije

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa svim pripremnim radnjama koje supotrebnih za izradu i prijavu projekata financiranih iz fondova Europske Unije. Nakon odslušanih video lekcija korisniku je na raspolaganju i "Office hours”.

Struktura modula:

Uvod
Lekcija 1 - Kako pronaći natječaje za EU projekte
Lekcija 2 - Kako čitati natječaj za EU projekte
Lekcija 3 - Upute za prijavitelje
Lekcija 4 - Prihvatljivost natječaja za Vaš EU projekt.
Lekcija 5 - Identifikacija projekta: Dionici i korisnici u EU projektima
Lekcija 6 - Identifikacija projekta: Analiza strateškog i pravnog okvira za EU projekte
Lekcija 7 - Partnerstvo i kako izabrati pouzdanog partnera
Zaključak

Office hours - Kroz ovaj video korisniku je omogućen logičan osvrt na upravo odslušane lekcije. Povezujući naučene pojmove, izneseni su primjeri iz stvarnih situacija te dani odgovori na najčešća pitanja

Mirna

Mirna Karzen

ŽIVOTOPIS

Mr. sc. Mirna Karzen (Masters of International Affairs, School of International and Public Affairs, Columbia University, New York City) direktorica je konzultantske tvrtke Karzen i Karzen za održivi razvoj i EU fondove i predsjednica regionalne organizacije Laboratorij za društvene inovacije. Ima više od dvadeset godina iskustva na području ekonomskog i društvenog razvoja, EU fondova, strateškog i poslovnog planiranje, razvoja ljudskih resursa i organizacijskog razvoja. Iskusna je predavačica i trenerica koja je pripremila i provela preko 300 radionica i individualne tehničke pomoći za mikro, male i srednje poduzetnike, jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva i druge sudionike. Mentorirala je i obučila brojne studenate/ice, pripravnike i praktikanate u sklopu svoje tvrke odnosno reginalne organizacije, ali i niza drugih visokoškolskih ustanova i visokih učilišta na kojima je predavala (SIPA, Columbia University, CEU Budimpešta, Fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Zadru i Rijeci, VERN', Zagrebačka škola menadžmenta i mnogi drugi). Pripremila je i objavila niz stručnih radova, priručnika i članaka kojima se popularizira struka – regionalni razvoj i EU fondovi, održivi razvoj, poduzetništvo, društvene inovacije i društveno poduzetništvo.

Nakon odslušanog modula korisnik će znati:

-prepoznati odgovarajući europski natječaj za prijavu projekta
-pročitati natječajnu dokumentaciju za izradu EU projekta
-koristiti portal Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr
-uočiti ključne elemente natječaja
-prepoznati primjer natječaja
-objasniti pojmove “prioritetna os” i “operativni program”
-razlikovati opće i specifične ciljeve
-definirati pokazatelje
-objasniti prihvatljivost koja se odnosi na prijavitelje projektne aktivnosti i troškove
-objasniti i razlikovati ciljne skupine i korisnike
-prepoznati i analizirati korisnike
-objasniti strateške dokumente
-razumjeti fazu analiziranja projektnog koncepta
-definirati partnere, suradnike i podizvoditelje
-prepoznati i objasniti pojam “vodeći partner”