Siječanj 26, 2015. BEZVREMENSKO JGL- Jadran Galenski laboratorij

Upiši modul

Edukacija namjenjena isključivo zaposlenicima JGL-a.

Informacije

Sterilnost i sterilizacija autoklavom - MODUL 1 -

Struktura modula:

Lekcija 1 - Generalni uvod
Lekcija 2 - Uvod u sterilnu tehnologiju
Lekcija 3 - Opći pojmovi sterilizacije
Lekcija 4 - Sterility assurance level
Lekcija 5 - Tipovi sterilizacije parom
Lekcija 6 - Konstrukcijski elementi autoklava
Lekcija 7 - Generatori pare
Lekcija 8 - Ciklusi homogenizacije
Lekcija 9 - Ciklusi sterilizacije
Lekcija10- Ciklusi hlađenja
Lekcija11- Količina energije, Z vrijednost, F0 vrijednost
Lekcija12- Praćenje sterilizacije pomoću F0 vrijednosti
Lekcija13- Strerilizacija opreme
Lekcija14- Sterilizacija otopina/tekućina I.
Lekcija15- Sterilizacija otopina/tekućina II.
Lekcija16- Validacija sterilizacije I.
Lekcija17- Validacija sterilizacije II.

Mate poropat

Mate Poropat

Rukovoditelj Farmaceutsko-tehničkih operacijama u Jadran Galenskom laboratoriju

Nakon odslšanog modula korisnik će znati:

-definirati pojam "aseptički uvjeti"
-opisati siguran proces
-prepoznati i objasniti pojam "apirogenost"
-nabrojati i opisati tipove sterilizacije
-definirati pojam SAL
-objasniti pojam "biofilm"
-razlikovati sterilizaciju krutina i tekućina
-definirati pojam "D value"
-prepoznati osnovne konstrukcijske elemente autoklava
-razlikovati aspolutni i relativni tlak
-opisati ciklus homogenizacije
-opisati rad autoklava
-definirati vrijednost "Z" i "F0"
-uočiti razliku između lako i teško sterilizirajućih materijala
-opisati razlike između sterilizacije otopina i tekućina
-prepoznati proces validacije
-razumjeti proces verifikacije