Siječanj 26, 2015. bezvremensko Menadžment EU fondova

Upiši modul

Ova edukacija (Uvod u izradu projekata financiranih iz EU fondova - Modul 1, 2 i 3) se upisuje uz naplatu.
Sve informacije o cijeni, upisu te izdavanju certifikata Sveučilišta u Rijeci možete saznati na:

email : ricount@uniri.hr
telefon : +358 (0) 91 254 66 31

Informacije

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa osnovnim definicijama i pojmovima vezanim za tematiku EU fondova. Nakon odslušanih video lekcija korisniku je na raspolaganju i "Office hours".

Struktura modula:

Uvod
Lekcija 1 - Europski fondovi
Lekcija 2 - Programi unije
Lekcija 3 - Strategija Europa 2020
Lekcija 4 - Što može biti financirano iz EU fondova - tematski ciljevi 1
Lekcija 5 - Što može biti financirano iz EU fondova - tematski ciljevi 2
Lekcija 6 - Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2012.
Lekcija 7 - PROJEKT vs. PROGRAM
Zaključak

Office hours - Kroz ovaj video korisniku je omogućen logičan osvrt na upravo odslušane lekcije. Povezujući naučene pojmove, izneseni su primjeri iz stvarnih situacija te dani odgovori na najčešća pitanja.

Mirna

Mirna Karzen

ŽIVOTOPIS

Mr. sc. Mirna Karzen (Masters of International Affairs, School of International and Public Affairs, Columbia University, New York City) direktorica je konzultantske tvrtke Karzen i Karzen za održivi razvoj i EU fondove i predsjednica regionalne organizacije Laboratorij za društvene inovacije. Ima više od dvadeset godina iskustva na području ekonomskog i društvenog razvoja, EU fondova, strateškog i poslovnog planiranje, razvoja ljudskih resursa i organizacijskog razvoja. Iskusna je predavačica i trenerica koja je pripremila i provela preko 300 radionica i individualne tehničke pomoći za mikro, male i srednje poduzetnike, jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva i druge sudionike. Mentorirala je i obučila brojne studenate/ice, pripravnike i praktikanate u sklopu svoje tvrke odnosno reginalne organizacije, ali i niza drugih visokoškolskih ustanova i visokih učilišta na kojima je predavala (SIPA, Columbia University, CEU Budimpešta, Fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Zadru i Rijeci, VERN', Zagrebačka škola menadžmenta i mnogi drugi). Pripremila je i objavila niz stručnih radova, priručnika i članaka kojima se popularizira struka – regionalni razvoj i EU fondovi, održivi razvoj, poduzetništvo, društvene inovacije i društveno poduzetništvo.

Nakon odslušanog modula korisnik će znati:

-definirati pojam “EUROPSKI FONDOVI”
-prepoznati i objasniti pojam “kohezijska politika”
-identificirati ciljeve kohezijske politike
-razlikovati vrste Europskih fondova
-definirati programe EU
-razlikovati programe EU u fin. razdoblju 2014-2020
-objasniti centralizirani i decentralizirani model provedbe programa
-opisati strategiju EUROPA 2020
-prepoznati i razlikovati pametan, održiv i uključiv rast
-nabrojati i prepoznati primjere uspješnih Eu projekata
-identificirati najuspješnije lokalne EU projekte u Hrvatskoj (2010-2012)
-razumjeti pojmove FOND PROJEKT PROGRAM
-objasniti kako izgleda predfinanciranje
-definirati vrstu projekta koji mogu biti financirani iz EU